Vilkår

Dette dokumentet ble sist oppdatert 27. mai 2020

Vilkår
Disse vilkårene (“Vilkår”, “Avtale”) en en avtale mellom Okam AS (“Okam”, “oss”, “vi” eller “vår”) og deg (“bruker”, “deg” eller “din”). Denne avtalen setter generelle vilkår for bruken av applikasjonen OKAM, OKAM BUTIKK og tilliggende produkter og tjenester (“Webside” eller “tjenesten(r)”).

Konto og bruk
Du må være 15 år eller eldre for å bruke Okam. Gjennom å ta i bruk Okam bekrefter du at du i at du er fylt 15 år. Dersom du oppretter en bruker på Okam er du selv ansvarlig for å sikkerheten knyttet til tilgangen på telefonen du har innstallert applikasjonen og fullt ansvarlig for all aktivitet gjennomført fra kontoen via applikasjonen. Vi kan, men er ikke forpliktet til, å monitorere og vurdere nye kontoer før du kan logge deg inn og ta i bruk tjenesten. Falsk eller misledende informasjon på en konto kan resultere i at kontoen blir stengt eller slettet. Ved mistanke om uautorisert bruk av din konto skal du uten opphold kontakte oss og gjøre oss oppmerksomme på mistanken om mulig sikkerhetsbrudd. Vi skal ikke kunne holdes ansvarlige for dine handlinger, manglende handlinger eller forsømmelser, inkludert konsekvensene av disse.

Vi vil kunne holde tilbake, deaktivere eller slette kontoen din (eller informasjon knyttet til den) dersom vi finner at du har misligholdt enhver bestemmelse i denne avtalen eller at din oppførsel eller innhold vil kunne skade vårt omdømme eller tjeneste. Dersom din konto slettes med dette som begrunnelse vil du ikke kunne oprette en ny konto på våre tjenester. Vi vil kunne blokkere ditt telefonnummer fra å registrere seg på ny.

Innhold
Som bruker av Okam Butikk er du selv ansvarlig for at informasjon som legges ut er korrekt og presis, og at du innehar alle rettigheter til å publisere innhold du laster opp og legger ut på din butikk. Vil vil kunne, men er ikke forpliktet til, å overvåke og vurdere innhold du laster opp til tjenesten. Okam har ingen immaterielle rettigheter til innhold som lastes opp til tjenesten utover bruk for å kunne levere tjenesten til deg og brukere av Okam og i forbindelse med markedsføring og promotering av Okam generelt og butikkene på tjenesten. Okam kan uten varsel fjerne innhold som vi mener bryter med våre vilkår eller på annen måte vurdes av oss som skadelig, upassende eller kontroversielt.

Betaling
Bruken av Okam er gratis. Betaling av varer gjøres i appen.

Til betaling benytter Okam Stripe Connect. For å aktivere din Okam butikk må du tilknytte en Stripekonto. Dersom du ikke har en Stripekonto må du opprette dette, noe du enkelt kan gjøre via Okam Butikk. Ved å aktivere Okam Butikk godtar man samtidig vilkårene for Stripe Connect.

Okam butikk gir tilgang til ubegrenset bruk av applikasjonen.

Som betaling for sine tjenester tar Okam en kommisjon på ti prosent pluss transaskjonskostnad (stripe) på alle kjøp som gjøres via applikasjonen.

Hjemlevering
Butikker i Okam velger selv om de ønsker å tilby hjemlevering. Hjemlevering av varer der det er den enkelte butikk som står for leveringstjenesten er butikkens fulle ansvar. Eventuelle feil, forsinkelser eller mangler ved utlevering er et forhold mellom butikk og kjøper. Den enkelte butikk kan fritt nekte levering på en bestilling uten å oppgi årsak.

Der Okam står for utleveringen garanteres det at varene er levert innenfor tidsvinduet som er oppgitt. Okam sitt ansvar begrenser seg til selve transport og leveringsansvaret. Skader, feil eller mangler ved varer som ikke direkte reletarer seg til transporten og levering av en bestilling er forhold mellom butikk og kunde. Okam kan fritt nekte levering til en adresse uten å oppgi årsak.

Dersom varer ved levering har åpenbare feil eller mangler har kunden rett til å be om erstatningsvare i samsvar med norsk lov for forbrukerkjøp. Ved slike tilfeller skal varen ikke utleveres men returneres til butikken av leveringstjenesten.

Alle leveranser går til den registrerte adressen i Okam med mindre noe annet er spesifikt angitt sammen med bestillingen. Det er kundens ansvar å sørge for at levering til oppgitt adresse er gjennomførbart i det avtalte tidsrommet for levering.

Drift og oppetid
Vi tilbyr garanterer en oppetid på 99% tilgjengelighet på månedsbasis. Tjenestens oppetidsgaranti gjelder ikke ved service og vedlikeholdsavbrytelser som skyldes: (1) periodisk vedlikehold; (2) avbrytelser som skyldes forhold på din egen telefon eller utstyr, herunder men ikke begrenset til utdatert eller manglende oppdatering av operativsystem; (3) deler av applikasjonen som ikke berører kjernefunksjonalitet for å levere tjenesten; (4) forhold som er utenfor vår kontroll eller som ikke kan sies å være forhold det må anses å være rimelig å forutse.

Forbudt bruk
I tillegg til øvrige vilkår knyttet til denne avtalen har du forbud mot å bruke tjenesten til; (a) enhver form for ulovlig aktivitet eller hensikt; (b) bistå andre i å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte med nasjonale eller internasjonale lover og reguleringer av immaterielle rettigheter; (d) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, forvirre, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (e) å publisere falsk eller misledende informasjon; (f) å spamme eller utøve metoder som er å regne som “phishing”, “pharming”, “pretexting”, “spider”, “crawl”, eller “scrape” eller (g) forstyrre eller omgå sikkerheten som er bygget inn i tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å slette kontoer som bryter med disse punktene.

Ansvar
I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, vil Okam AS, dets tilknyttede selskaper, representanter, ansatte, agenter, leverandører eller lisensgivere ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor noen for (a): indirekte, tilfeldige, spesielle, straffende, deknings eller følgeskader (inkludert, uten begrensning, skader for tapt fortjeneste, inntekter, salg, goodwill, bruk av innhold, innvirkning på virksomheten, forretningsavbrudd, tap av forventet sparing, tap av forretningsmulighet) uansett årsak, under enhver teori om ansvar, inkludert, uten begrensning, kontrakt, erstatning, garanti, brudd på lovpålagt plikt, uaktsomhet eller på annen måte, selv om Okam AS har blitt informert om muligheten for slike skader eller kunne ha forutsett slike skader.

Erstatning
Du samtykker i å holde Okam AS og dets tilknyttede selskaper, representanter, ansatte og agenter skadesløs fra og mot eventuelle forpliktelser, tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som påløper i forbindelse med eller som oppstår fra tredjeparts påstander, handlinger, tvister eller krav som er hevdet mot noen av dem som følge av eller relatert til innholdet ditt, din bruk av Okam eller tjenestene eller forsettlig uredelig oppførsel fra din side.

Ugyldighet
Alle rettigheter og begrensninger i denne avtalen kan utøves og skal være gjeldende og bindende bare i den grad de ikke bryter gjeldende lover og er ment å være begrenset i den grad det er nødvendig, slik at de ikke vil gjøre denne avtalen ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves. Hvis en bestemmelse eller del av en bestemmelse i denne avtalen skal anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol, er det partenes intensjon at de gjenværende bestemmelsene eller delene av denne skal utgjøre deres avtale, og alle slike gjenværende bestemmelser eller deler av disse skal forbli i full kraft og virkning.

Tvisteløsning
Tolkningen og utførelsen av denne avtalen og eventuelle tvister som oppstår i henhold til den, skal styres av Norsk lov og forskrift. Verneting er satt til Oslo, Norge.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne avtalen eller dens retningslinjer relatert til nettstedet eller tjenestene, med virkning fra når det legges ut en oppdatert versjon av denne avtalen på tjenesten. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av vilkårene
Du erkjenner at du har lest denne avtalen og samtykker i alle vilkår og betingelser. Ved å bruke Okam og Okam Butikk med dets tjenester godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke samtykker til å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å bruke eller få tilgang til Okam og dets tjenester.

Kontakt
Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne avtalen eller ønsker å kontakte oss om spørsmål relatert til den, kan du sende en e-post til kontakt@okam.no.